A message from the Citizen's Initiative to End Ecocide on Earth
Is deze email niet leesbaar?
Bekijk hem in je browser or choose a different language.

2015 was een opwindend jaar voor End Ecocide

Het begon met een discussie over de End Ecocide petitie in het Europees Parlement in februari.

Na onze conferentie in Brussel om het Europees BurgerInitiatief af te sluiten en End Ecocide on Earth te lanceren is de expertengroep bezig geweest met het schrijven van het voorstel van amendementen voor het Statuut van Rome. Deze tekst is nu klaar om door een staatshoofd voorgedragen te worden voor opname in het Statuut van Rome tijdens de herzieningsconferentie in 2017.

De amendementen definiëren ecocide als “elke daad of gebrek aan daad die aanzienlijke en aanhoudende schade veroorzaakt aan enig deel of systeem van het gemeenschappelijke bezit (de ‘commons’) van de wereld, of die ecosysteemdiensten bedreigt die essentieel zijn voor de veiligheid van de mensheid” en omvat alle belangrijke elementen: strikte aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van individuen (bij voorrang) en bedrijven, en het voorzorgsprincipe. De expertengroep bracht experten samen uit verschillende specialiteiten en expertisegebieden om in consensus te komen tot een definitie die ook bruikbaar is in het internationale kader. Al wat we nu nog nodig hebben is een staatshoofd van een lid van het Statuut van Rome om dit voor te stellen.

Maar zoals voor vele milieubewegingen was het hoogtepunt van het jaar de COP21 in Parijs.

COP21 in Parijs

De eerste dag van de COP ontmoette onze woordvoerster Valérie Cabanes Ban Ki Moon op een evenement waar ook Cacique Raoni, Nicolas Hulot, Marion Cotillard, Mary Robinson, Anggun en vele anderen aanwezig waren. Ze gaf hem de 17 amendementen over de misdaad van Ecocide om hem in te lichten dat we bezig zijn met bij de staten te lobbyen om ons voorstel te steunen tijdens de algemene vergadering van het ICC.
In de daaropvolgende dagen bezorgde ze de amendementen aan de vertegenwoordigers van enkele eilandstaten uit de Stille Oceaan en invloedrijke vertegenwoordigers van de civiele samenleving uit Botswana, Oeganda, Namibië, Zuid-Afrika, Congo, Bolivië, Ecuador…

Ons belangrijkste evenement tijdens COP was het Internationale Tribunaal voor de Rechten van de Natuur, samen met de Global Alliance for the Rights of Nature, NatureRights en Attac France. Het panel van rechters bestond uit internationaal bekende juristen en leiders voor planetaire rechtvaardigheid. Zij luisterden naar bewijzen en spraken oordelen uit over gevallen van ecocide en schendingen van de rechten van de natuur gedurende twee dagen, 4 en 5 december.

Deze videodocumentaires tonen 3 gevallen van ontginning van ruwe olie in Nigeria en Ecuador en de bijhorende oordelen over ecocide. http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1107

Je kunt ook een ontroerend video-overzicht van het Tribunaal van Parijs vinden op : https://www.youtube.com/watch?v=cXVrxNwGLuw

De dag voordien organiseerden we een Conferentie over de rechten van de Natuur en van de mens:
juridische, economische en sociale oplossingen creëren voor een planetaire crisis.
Deze video begint in het Frans, maar veel sprekers vanaf minuut 42 spreken Engels. De genodigde sprekers waren Cormac Cullinan, Samanta Novella, Natalia Greene, Geneviève Azam, Alberto Acosta, Patricia Gualinga, Tom Goldtooth, Shannon Biggs, Corinne Lepage, Koffi Dogbevi, Mireille Delmas-Marty, Emilie Gaillard Emilie, Osprey Orielle Lake, Yann Aguila, Laurent Neyret, Roger Cox, Marie-Odile Bertella, Valérie Cabanes, Marie Toussaint, en Vandana Shiva.

Je kunt ook deze interessante analyse van ons gezamenlijk werk lezen:
in het Engels : http://patternsofmeaning.com/2015/12/09/creating-new-norms-the-rights-of-nature-tribunal/
in het Frans :http://www.terraeco.net/Les-tribunaux-de-la-planete-1-4,62959.html

We sloten ons ook aan bij de Alliantie voor Moeder Aarde beschermers, opgericht door inheemse leiders van het Amazonewoud onder leiding van Cacique Raoni. We werkten met vertegenwoordigers van inheemse volkeren van over de hele wereld aan een verklaring met 17 aanbevelingen om aan de wereldleiders te geven tijdens de COP en overhandigden deze officieel aan de Franse president op 2 december op het Elysée.

Je kunt kijken naar een samenvatting van onze conferentie tijdens de evenementen van de Alliance onder de titel ‘From Ethnocide to Ecocide’ in het Frans op : http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1106&at_id=1106
en de uitzending van onze deelname aan een Franse televisieshow vind je hier : http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-31129-Grand-chef-Raoni.htm.

We namen ook deel aan een nevenactiviteit, georganiseerd door Planète Amazone op 10 december op le Bourget met Cacique Raoni en Paul Watson (Sea Shepherd) om alarm te slaan over de actuele toestand van de wouden en de oceanen en te argumenteren waarom het nodig is om Ecocide als misdaad te erkennen.

In de aanloop tot Parijs schreef onze woordvoerster Valérie Cabanes bijdragen voor drie boeken : Stop Climate Crime ! (Frans), How to Save Humanity (Engels), en Des Droits pour la Nature (momenteel alleen in het Frans beschikbaar).
Op COP21 lanceerden we ook deze korte video met Vivienne Westwood en haar echtgenoot als Adam en Eva in ‘Trouble in Paradise’.

Het idee begint aan kracht te winnen. Dit jaar waren we getuige van een historisch vonnis in Nederland waar de regering door het Hooggerechtshof verplicht werd om de emissies met 25% te verminderen binnen vijf jaar om de mensenrechten van haar burgers te beschermen. We zijn er fier op dat Roger Cox en Femke Wijdekop van ons team deze campagne geleid hebben.

We zijn gevraagd om lid te worden van de Stuurgroep van het Internationale Tribunaal tegen Monsanto, dat in oktober 2016 zal plaatsvinden in Den Haag in samenwerking met Vandana Shiva, Marie-Monique Robin, Olivier De Schutter, Corinne Lepage, Ronnie Cummins, Gilles-Eric Seralini, en dat tijdens de COP op een persconferentie aangekondigd werd.
Bekijk deze samenvatting (9 minuten) van de conferentie hier op onze Blog, waar je ook een persoverzicht vindt van alle berichtgeving over ons in de media tijdens de COP : https://www.endecocide.org/press-conference-tribunal-against-monsanto/

Voor de COP21 had Bolivië de oprichting van een ‘Internationaal Hof voor Klimaatrecht en Moeder Aarde’gevraagd, dat de integriteit van Moeder Aarde en haar rechten op regeneratie zou beschermen. Ecuador had verwezen naar zijn concept van ‘Buen Vivir’ (goed leven) of ‘Sumak Kawsay’, , ‘een nieuw sociaal paradigma dat mensen en natuur boven kapitaal stelt, gebaseerd op het principe dat economische groei op een planeet met beperkte middelen niet ongelimiteerd kan zijn.’

Er is dus hoop en we kijken ernaar uit om in 2016 verder te werken voor een wereld van rechtvaardigheid, vrede en welzijn.

Jij kunt deel uitmaken van de verandering.

Copyright © 2015, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.eu
  unsubscribe from this list